Fra skapelsen til Kristus

Her er 48 leksjoner med tilhørende power point presentasjoner som tar deg fra skapelsen av englene og verdensrommet og helt frem til Jesu død og oppstandelse.

Klikk på illustrasjonene under for å se en oversikt over alle illustrasjonene.

Leksjon 1

Bibelen er Guds budskap til menneskene. Hvordan Bibelen er strukturert. Hvordan vi kommer til å studere.

Last ned   PowerPoint   Arbeidsbok

Leksjon 2

Bibelen forteller oss hvordan Gud er, og at Han har eksistert for alltid.

Last ned   PowerPoint   Arbeidsbok

Leksjon 3

Gud skapte englene. Gud skapte himlene og jorden.

Last ned   PowerPoint   Arbeidsbok

Leksjon 4

Gud åpenbarte sin natur og egenskaper da Han skapte.

Last ned   PowerPoint   Arbeidsbok

Leksjon 5

Gud skapte Adam og Eva.

Last ned   PowerPoint   Arbeidsbok

Leksjon 6

Gud satte Adam og Eva i Eden.

Last ned   PowerPoint   Arbeidsbok

Leksjon 7

Gud skapte ei kone til Adam.

Last ned   PowerPoint   Arbeidsbok

Leksjon 8

Lusifer gjorde opprør imot Gud.

Last ned   PowerPoint   Arbeidsbok

Leksjon 9

Adam og Eva var ulydige imot Gud.

Last ned   PowerPoint   Arbeidsbok

Leksjon 10

Gud dømte Adam og forbannet jorden. Gud lovte å sende en Forløser.

Last ned   PowerPoint   Arbeidsbok

Leksjon 11

Gud sørget for klær til Adam og Eva, og Han sendte dem ut av hagen. Kain og Abel ble født.

Last ned   PowerPoint   Arbeidsbok

Leksjon 12

Gud forkastet Kain og hans offer, men Han aksepterte Abel og hans offer.

Last ned   PowerPoint   Arbeidsbok

Leksjon 13

Gud sa at Han ville straffe verden, men lovte å frelse Noah og alle som gikk inn i arken.

Last ned   PowerPoint   Arbeidsbok

Leksjon 14

Gud husket Noah og alle som var i arken. Gud spredte dem som gjorde opprør ved Babels tårn.

Last ned   PowerPoint   Arbeidsbok

Leksjon 15

Gud utvalgte Abram og ledet ham til Kanaan. Lot valgte de fruktbare slettene ved Sodoma og Gomorra.

Last ned   PowerPoint   Arbeidsbok

Leksjon 16

Gud gjentar sitt løfte til Abram. Gud ødelegger Sodoma og Gomorra.

Last ned   PowerPoint   Arbeidsbok

Leksjon 17

Gud gav Isak og forløste ham fra døden.

Last ned   PowerPoint   Arbeidsbok

Leksjon 18

Gud valgte Jakob til å være stamfar for Forløseren.

Last ned   PowerPoint   Arbeidsbok

Leksjon 19

Gud opphøyet Josef. Gud førte Jakobs familie til Egypt.

Last ned   PowerPoint   Arbeidsbok

Leksjon 20

Gud bevarte israelittene og beskyttet Moses.

Last ned   PowerPoint   Arbeidsbok

Leksjon 21

Herren sendte plager over egypterne.

Last ned   PowerPoint   Arbeidsbok

Leksjon 22

Gud utfridde israelittene ved Det Røde Hav, og gav dem mat og vann i ødemarken.

Last ned   PowerPoint   Arbeidsbok

Leksjon 23

Gud gjorde en avtale om å velsigne israelittene dersom de var lydige imot Ham.

Last ned   PowerPoint   Arbeidsbok

Leksjon 24

Gud gav De Ti Bud.

Last ned   PowerPoint   Arbeidsbok

Leksjon 25

Gud sa at israelittene skulle bygge tabernaklet.

Last ned   PowerPoint   Arbeidsbok

Leksjon 26

Israelittene trodde ikke på at Gud ville gi dem Kanaans land.

Last ned   PowerPoint   Arbeidsbok

Leksjon 27

Gud førte israelittene inn i Kanaan. Gud utvalgte ledere for dem, og en konge.

Last ned   PowerPoint   Arbeidsbok

Leksjon 28

Gud sendte profeter til israelittene, men de ville ikke høre på Hans advarsler.

Last ned   PowerPoint   Arbeidsbok

Leksjon 29

Gud forutsa at Johannes skulle bli født, og oppfylte sine løfter om Johannes.

Last ned   PowerPoint   Arbeidsbok

Leksjon 30

Gud var i ferd med å oppfylle sitt løfte.

Last ned   PowerPoint   Arbeidsbok

Leksjon 31

Forløseren ble født og vokste opp til en voksen mann.

Last ned   PowerPoint   Arbeidsbok

Leksjon 32

Gud sendte Johannes til å forkynne og døpe. Johannes døpte Jesus.

Last ned   PowerPoint   Arbeidsbok

Leksjon 33

Jesus sto imot Satans fristelser.

Last ned   PowerPoint   Arbeidsbok

Leksjon 34

Jesus begynte sin tjeneste.

Last ned   PowerPoint   Arbeidsbok

Leksjon 35

Jesus forkynte nødvendigheten av ”en ny fødsel».

Last ned   PowerPoint   Arbeidsbok

Leksjon 36

Jesus hadde makt til å helbrede syke og til å tilgi synd. De jødiske lederne la planer om å drepe Jesus.

Last ned   PowerPoint   Arbeidsbok

Leksjon 37

Jesus stillet stormen og befridde en mann som var besatt av demoner.

Last ned   PowerPoint   Arbeidsbok

Leksjon 38

Jesus mettet 5000 mennesker.

Last ned   PowerPoint   Arbeidsbok

Leksjon 39

Fariseerne forkastet Guds vei.

Last ned   PowerPoint   Arbeidsbok

Leksjon 40

Jesus Kristus, Guds Sønn.

Last ned   PowerPoint   Arbeidsbok

Leksjon 41

Jesus er den eneste døra til evig liv.

Last ned   PowerPoint   Arbeidsbok

Leksjon 42

Jesus reiste Lasarus opp fra de døde.

Last ned   PowerPoint   Arbeidsbok

Leksjon 43

Jesus lærte at vi må bøye oss for sannheten og innrømme vår syndeskyld.

Last ned   PowerPoint   Arbeidsbok

Leksjon 44

Det er tåpelig å la materielle ting bli prioritert framom Gud.

Last ned   PowerPoint   Arbeidsbok

Leksjon 45

Jesus red inn i Jerusalem. Jesus og disiplene feiret påske.

Last ned   PowerPoint   Arbeidsbok

Leksjon 46

Jesus ble arrestert av sine fiender.

Last ned   PowerPoint   Arbeidsbok

Leksjon 47

Jesus ble korsfestet, gravlagt og reist opp fra de døde.

Last ned   PowerPoint   Arbeidsbok

Leksjon 48

Jesus viser seg for disiplene sine og går tilbake til Himmelen.

Last ned   PowerPoint   Arbeidsbok