Leksjon 1

Den herliggjorte Kristus sendte Den Hellige Ånd.

Last ned


Leksjon 2

De troende i Jerusalem ble døpt. De tilbad og tjente Herren under ledelse av apostlene.

Last ned


Leksjon 3

Jesus bruker Peter og Johannes til å helbrede en lam mann.

Last ned


Leksjon 4

Apostlene og menighetstjenerne hadde forskjellige oppgaver. Stefanus forkynte og ble steinet.

Last ned


Leksjon 5

Jesus forandret Saulus, forfølgeren.

Last ned


Leksjon 6

Jesus sendte Peter ut for å lære hedningene.

Last ned


Leksjon 7

Evangeliet går videre til hedningene. Forfølgelsen mot de kristne blusset opp igjen.

Last ned


Leksjon 8

Paulus dro på sin første misjonsreise.

Last ned


Leksjon 9

Paulus begynte på sin andre misjonsreise og dro fra Antiokia til Filippi..

Last ned


Leksjon 10

Paulus fortsetter på sin andre misjonsreise, fra Filippi til Antiokia.

Last ned


Leksjon 11

Paulus tar ut på sin tredje misjonsreise og drar fra Antiokia til Troas.

Last ned


Leksjon 12

Paulus fortsetter på sin tredje misjonsreise. Paulus blir arrestert, satt i fengsel og sendt til Roma.

Last ned