Fjellgrunn – Trygg i Kristus

Her finner du leskjonene i modulen Trygg i Kristus.

 

Klikk på bildene under for å gå til siden med de tilhørende illustrasjonene. Noen av illustrasjonene det refereres til i leksjonene finner du i ‘Fra skapelsen til Kristus’ sine illustrasjoner. De finner du HER>>

Leksjon 1

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Last ned


Leksjon 2

Vi må undervise Guds Ord for at mennesker skal se sitt behov for å ta imot evangeliet. Skriften lærer oss om vår posisjon i Kristus og Guds vilje for vår liv.

Last ned


Leksjon 3

Gud åpenbarte sin natur og sine egenskaper gjennom skapergjerningen.

Last ned


Leksjon 4

Adam mistet sin Gud-gitte posisjon; Jesus kan ikke miste sin posisjon. Vi var fordømt i Adam men er akseptert i Kristus.

Last ned


Leksjon 5

Adams synd skilte hans etterkommere fra Gud, men Gud sørget for en vei til frelse.

Last ned


Leksjon 6

Guds løfter til Abraham ble oppfylt gjennom Kristus. Gud var nådig mot Lot, Isak og Jakob. Gud var nådig mot oss gjennom Kristus.

Last ned

Leksjon 7

Josef og Moses sine liv pekte framover til Kristus. Kristus er den store “JEG ER”.

Last ned


Leksjon 8

Guds utfrielse av israelittene pekte framover til Kristus vår Forløser.

Last ned


Leksjon 9

Hver del av tabernaklet pekte fremover mot Kristus.

Last ned


Leksjon 10

Fjellet som Moses slo på og slangen på stangen er bilder på Kristi død for syndere. Gud irettesetter israelittene.

Last ned


Leksjon 11

Jesu fødsel var et mirakel av Den Hellige Ånd. Alt Jesus gjorde var ved Den Hellige Ånds kraft.

Last ned


Leksjon 12

Jesus lovte at Den Hellige Ånd skulle komme og ta bolig i de troende.

Last ned