#SENDME360

MANGE MULIGHETER

Alle mennesker har blitt utrustet med vidunderlige gaver fra Gud. Oppgavene er like varierende som de er tallrike, så der finnes en oppgave for alle. Finn din oppgave her!

langtidstjeneste

For å kunne frelse mennesker som lever i mørket må man være villig å bruke livet sitt på dette – og det lønner seg …

utdanning

Ta utdanningen som gir deg redskapene du trenger for språk- og kulturstudier, lese- og skriveopplæring, bibeloversettelse, osv …  

korttidstjeneste

Bruk tiden din på noe uforgjengelig! Der finnes muligheter både for ufaglærte og spesialister …

kalender_og_begivenheter

Du kan selv oppleve hvordan Gud bruker mennesker til å forkynne sin sannhet ved jordens ender …

ALLE MÅ FÅ HØRE

„Og hvordan kan de forkynne, uten at de blir utsendt? Som skrevet står: Hvor fagre deres føtter er som bringer fred, som bringer et godt budskap!» Romerne 10:15

ØYENVITNE

Patol-tol