PROSJEKT

GI ØKONOMISK STØTTE TIL ET PROSJEKT

Vi har flere prosjekter som du kan gi din økonomiske støtte til.  

Bibeloversettelse

Bibeloversettelse

Det å oversette en bok i Bibelen innebærer veldig mye arbeid. I vårt arbeid forventer vi at en Bibeloversettelse fra start til trykking vil koste rundt 2 millioner kroner og vil ta rundt 15 år.

PROSJEKT

NØDHJELP: KATASTROFEN I PALU

Du har sikkert sett de hjerteskjærende rapportene fra Palu. Et jordskjelv som er målt til 7,5 på Richters skala og en påfølgende tsunami har ført til enorme ødeleggelser og menneskelig lidelse som nå blir rapportert fra våre medarbeidere der ute.

En slik katastrofe fører selvfølgelig også med seg enorme kostnader. Mange har spurt hvordan de kan være med å støtte.

Evangeliet til alle folkegrupper – i løpet av denne generasjonen!

Din økonomiske støtte hjelper oss i oppfylle denne visjonen.

Dersom du ønsker å støtte et prosjekt eller tjenesten til en av våre medarbeidere kan du gjøre det gjennom vår bank i Norge.

Informasjon om bank og skattefradrag:

DNB:

Kontonummer: 7878 05 31605
IBAN: NO35 7878 0531 605
BIC: DNBANOKKXXX

Husk å merk gaven din med prosjektnavn eller navn på medarbeider. Umerkede gaver blir fordelt etter behov.

Skattefradrag for gaver

Beløpsgrensen for skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner er kr 50 000 for inntektsåret 2019.

Dette gjelder gaver fra både privatpersoner og bedrifter.

Beløpsgrensen gjelder for hver skatteyter. Ektefeller kan til sammen få fradrag for gaver inntil kr 100 000.

Ethnos360 kommer inn under denne ordningen.

Det eneste som kreves av giverne, er at man må oppgi personnummer for å få skattefradrag. Dette er nødvendig for at mottakerorganisasjonen skal kunne innberette gavebeløpene til skattemyndighetene.

Personnummeret kan man skrive på giroblanketten eller sende i brev eller e-mail(anbefales ikke for sensitiv informasjon) til Ethnos360. Du kan også oppgi personnumeret ditt helt trygd gjennom dette skjemaet. Det vil være nok å oppgi personnummeret èn gang, og ikke hver gang man sender inn gaver.

Minste beløp som kreves for å få skattefradrag er kr 500 i løpet av året.

 


 

Kontaktinformasjon:

Brev:
Postboks 73, 6059 Vigra

E-post:
norge @ ethnos360.no

Telefon:
401 99 521