UTDANNING

Bli utrustet til tjeneste! Vi tilbyr utdanning som vil gjøre deg som Ethnos360 medarbeider i stand til å bringe Evangeliet til unådde folkegrupper. Vi tilbyr utdanning i flere forskjellige land.

 

screen-shot-2018-06-11-at-10.42.43

BIBELSKOLE

Bli kjent med hele Guds Ord og voks i ditt forhold med Jesus …  

screen-shot-2018-06-11-at-10.42.52

MISJONSUTDANNING

Tverrkulturell menighetsplanting, prinsipp for Bibeloversettelse, praktisk og aktuell …

screen-shot-2018-06-11-at-10.43.01

SPRÅKVITENSKAP

Språkanalyse, alfabetisering, Bibeloversettelse …

VÆR LÆREVILLIG

I alle faser av tjenesten din vil du ha behov for videreutdanning. Dette tilbyr vi på tjenestested ditt. Kollegaer med lang erfaring vil stå sammen med deg både gjennom språk- og kulturstudier, lese- og skriveopplæring, og i menighetsplantingsarbeidet.